Kirurgi

Kirurgi

Kirurgi

Hos Specialtandlægerne ved Farøbroerne tilbydes alle former for tand-, mund- og kæbekirurgi samt implantater.  Vi undersøtter således de privatpraktiserende tandlæger i den orale kirurgi.

Alle kirurgiske behandlinger udføres på et fagligt evidensbaseret grundlag, dvs. med baggrund i den nyeste videnskabelige litteratur. Vi lægger vægt på faglighed og kommunikation.

De kirugiske indgreb foretages normalt under lokalbedøvelse, og ønskes det kan der suppleres med en beroligende tablet inden behandlingen.  Alle behandlinger udføres efter de højeste standarter for hygiejne og sterilitet.

Både inden og efter operationen vil du blive grundigt informeret om forløb og hvordan du skal forholde dig efter en evt. operation.

Du er velkommen til at henvende dig for en konsultation eller få din tandlæge til at henvise dig.

 

Operativ fjernelse af tænder

Operativ fjernelse af tænder

Ved operativ fjernelse af tænder, varer selve indgrebet normalt ikke længere end 10-20 minutter. Du skal dog regne med at være lidt længere tid på klinikken, da der går tid med den kirurgiske opdækning samt med at give vejledning om hvordan du skal forholde dig efter operationen.

Operationsforløb samt ricisi ved indgrebet vil blive gennemgået af kirurgen inden behandlingen påbegyndes.

 

Rodspidsbetændelse

Rodspidsbetændelse

Betændelse omkring rodspidsen opstår som følge af betændelse i tandens nerve, idet nervebetændelse efterhånden vil medføre at nerven dør.

Når nerven er død, så kan betændelsen brede sig ud i knoglen i området omkring rodspidsen, hvilket også inkluderer kæbeknoglen, der omgiver rodspidsen.

Man behandler normalt en rodspidsbetændelse med almindelig rodbehandling. I nogle tilfælde forsvinder betændelsen ikke fra rodspidsen, og derfor må man enten gentage rodbehandlingen eller fjerne betændelsen kirurgisk ved en lille operation.

Operationen foregår i lokalbedøvelse og består i at man forsigtigt går ind og fjerner ca. 3mm af rodspidsen på den inficerede tand og skraber betændelsen væk. Inden såret lukkes sammen igen lægges der en lille rodfyldning i bunden af tanden som forsegler og derved hindrer at betændelsen kommer igen. Det er en meget sikker behandling med en succesrate på over 90%.

 

Hvad er et implantat?

Hvad er et implantat?

Tandimplantater er kunstige rødder fremstillet af titanium, som indopereres og vokser fast i kæbebenet.

Princippet med implantater og titaniums integration med knoglevæv blev opdaget af en svensk læge og forsker ved navn Brånemark. Metoden har sidenhen haft stor betydning i behandling af tandtab og knoglebrud. Efter implantaterne er vokset fast kan de manglende tænder monteres ovenpå disse i form af enten kroner (eks. i porcelæn) broer eller aftagelige proteser med tryklås.

Implantatbaserede tænder ser ud – og føles – fuldstændig som naturlige tænder – og bedst af alt – så sidder de fast. Man får en fornemmelse af at få sine egne tænder igen, og man igen kan bide i et friskt æble eller tygge en god bøf.

Implantater kræver at kæbeknoglen er egnet, hvilket vil sige, at bredden, højden og kvaliteten skal være i orden. Såfremt dette ikke er tilfældet kan vore specialtandlæger forbedre knoglen ved at lægge enten kunstig eller naturlig knogle på. Dette kaldes knoglegenopbygning. I overkæben, svarende til kindtænderne, kan det ofte blive nødvendigt at skubbe kæbehulen lidt op – ved et såkaldt sinusløft, idet kæbehulen jo består af luft, som implantaterne ikke kan sidde fast i. For at finde ud af om der er et behov for forbehandling kræver det en grundig forudgående undersøgelse, inkl. røntgenoptagelser.

Man kan i nogen tilfælde montere tænderne med det samme, men man afventer oftest heling i ca. 3 mdr. Enkeltstående kindtænder eller tænder, der er meget belastede skal i nogle tilfælde hele 3-6 mdr. før man kan montere de nye tænder. Har man foretaget knoglegenopbygning kan det være nødvendigt at implantatet heler op til ca.6 mdr. For at fastlægge den forventede helingstid kræver det en grundig forudgående undersøgelse, inkl. røntgenoptagelser.

 

Enkelttandsimplantater

Enkelttandsimplantater

Et enkelttandsimplantat erstatter en manglende tand, hvortil der fremstilles en tilhørende krone.

Enkelttandsimplantater laves, når man vil erstatte en tand i rækken.
Man kan med fordel lave flere enkelttands-implantater ved siden af hinanden, men mangler der 3 eller flere tænder ved siden af hinanden, så laver man oftest en implantatbro.

Implantatbehandling er en klar fordel, såfremt der er sunde nabotænder til den manglende tand, idet alternativet er en traditionel bro, hvor man skal beslibe nabotænderne. Implantatet involverer kun den ene tand, der skal erstattes.
Hvis den manglende tand er den sidste i tandrækken er det en stor fordel med et implantat, da man i dette tilfælde oftest ikke kan fremstille en almindelig bro.
Tandlægen fremstiller efter helingsperioden en krone ovenpå implantatet.

Før behandling med implantater kræver det en grundig forudgående undersøgelse, inkl. røntgenoptagelser. Det er vigtigt først at få kortlagt evt. almensygdomme og medicinforbrug som i nogle tilfælde kan have indflydelse på behandlingen. Endvidere skal tandsættet efterses for andre behandlingskrævende tilstande og bid-/tyggeforhold skal analyseres. Herefter kan specialtandlægen lægge den helt rigtige behandingsplan til lige netop dig og du kan også få en fast pris på behandlingen.

 

Implantater – flere tænder

Implantater – flere tænder

Hvis du mangler flere tænder, eller tandsættet efterhånden er helt eller delvist destrueret, kan du få nye tænder sat fast på implantater. Tænderne vil bestå af en fast bro eller en aftagelig protese.
Mangler du alle tænderne, skal du inden behandlingen påbegyndes tage stilling til, om du ønsker faste eller aftagelige tænder.

Faste tænder – alle tænder mangler
Hvis du har mistet alle tænderne kan tandlægen lave en fast implantatbaseret fuldkæbebro. Dette vil give en særdeles øget livskvalitet, da implantatbroer føles og ser ud som naturlige tænder.

En fuldkæbebro består af ca 12 tænder, og sidder fast i kæben på 4-6 implantater. Tandlægen kan dog oftest fjerne den om nødvendigt.

Før behandling med implantater kræver det en grundig forudgående undersøgelse, inkl. røntgenoptagelser. Det er vigtigt først at få kortlagt evt. almensygdomme og medicinforbrug som i nogle tilfælde kan have indflydelse på behandlingen. Endvidere skal tandsættet/mundhulen efterses for andre behandlingskrævende tilstande og bid-/tyggeforhold skal analyseres. Herefter kan specialtandlægen lægge den helt rigtige behandingsplan til lige netop dig og du kan også få en fast pris på behandlingen.

Aftagelige tænder – alle tænder mangler
Hvis man mangler alle tænderne kan man som alternativ til en fast bro fremstille en aftagelig implantatbaseret helprotese. Protesen sættes fast på implantaterne ved hjælp af tryklåse eller en støbt metalbarre. Dette kaldes en hybridprotese.

Protesen er billigere end den faste bro, men sidder også godt fast. I overkæben har man den fordel – i forhold til en almindelig protese – at man kan holde ganen fri. Dvs. tungen fortsat har kontakt til ganeslimhinden og de mange smagsløg i ganen blokeres ikke af en acrylplade.

 

Knogleopbygning

Knogleopbygning

Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at genopbygge kæbeknoglen for at kunne udføre en forsvarlig implantatbehandling.

Man genopbygger som regel knoglen ved at høste noget af ens egen knogle fra kæben – eller benytte kunstig fremstillet knogle. Man kan i svære tilfælde indsætte en hel blok af knogle. Denne blok skrues fast med specielle skruer.  Knogleopbygningen ledsages ofte af en membranbehandling, der sikrer, at knoglen kan hele i fred og ro uden andet væv end knogle kan forstyrre helingsprocessen.

Knoglegenopbygning foretages hyppigt svarende til kæbehulerne (Sinus Maxillaris) i overkæben. Her løfter man kæbehulen kirurgisk, og lægger knogle ind under (sinusløft). Knoglen vil herefter blive tykkere og bredere, således implantatet har noget at sidde fast i. Man kan mange gange indsætte implantater samtidig med denne procedure.

En anden hyppig årsag til manglende knogle ses efter mange års protesebrug, idet en protese får knoglen til at blive tyndere. Man siger knoglen atrofierer, hvilket er et stort problem specielt i underkæben. Der kan også være tale om knogledefekter andre steder – enten naturlige – eller forårsaget af tidligere betændelsestilstande, som kræver genopbygning.

Sinusløft beskrivelse
Man udfører 2 former for sinusløft:

  • Man klapper tandkødet til side omkring kæbehulen. Herefter frilægges kæbehulens slimhinde udefra, og denne skubbes op. Til sidst indlægges der knogle og lukkes sammen igen.
  • Man skubber kæbehulens slimhinde opad med et stumpt instrument. Dette foretages gennem bunden af det hul, man i forvejen har lavet til implantatet.

 

Øvrige kirurgiske indgreb

Øvrige kirurgiske indgreb

  • Fjernelse af cyste
  • Frilægning af tand
  • Lukning af kommunikation til kæbehulen
  • Fjernelse af fremmedlegeme i kæbehulen
  • Vævsprøve af mundslimhinden
  • Korrektion af læbebånd og tungebånd

 

Vejledning før operation

Vejledning før operation

Almene forhold
Den almene helbredstilstand har betydning for operationen, og derfor udspørger tandlægen dig om din helbredstilstand inden indgrebet påbegyndes.   Forhold som brug af blodfortyndende medicin, hjertemedicin, allergi m.v er vigtige informationer. Som regel er det ikke nødvendigt at holde pause med den vanlige medicin – heller ikke blodfortyndende. Risikoen ved at stoppe med den vanlige medicin er som oftest større end risikoen for evt. mindre efterblødning.

Det er vigtigt at oplyse sit komplette medicinforbrug til specialtandlægen, så alt kan medtages i den samlede vurdering. Skriv derfor gerne navnene ned på hvilke præparater der tages samt dosis og hyppighed. Alternativt kan medicinen medbringes.   Hvis du har feber, forkølelse, influenza eller lignende inden operationen kan det besværliggøre operationen, og du bør derfor kontakte klinikken, så vi kan tage stilling til, om du skal have en anden tid til behandling.

Det er vigtigt, at du indtager en sund og næringsholdig kost med mange vitaminer og mineraler i dagene inden og efter operationen, da dette fremmer helingen. Rygning nedsætter generelt helingsevnen og dermed muligheden for et godt resultat. Det kan derfor være hensigtsmæssigt ikke at ryge op til – og i perioden efter operationen. Tal med specialtandlægen om hvorvidt det er vigtigt i netop dit tilfælde.   I nogle tilfælde bør man nedsætte eller stoppe sit tobaksforbrug senest 3 uger før en implantatoperation og gerne 4-6 måneder efter operationen. Dette kunne jo i øvrigt være en god grund til at stoppe helt 🙂

Operationsdagen
Du bør møde op til operationen veludhvilet og have indtaget dine regelmæssige måltider. Drik gerne godt med væske et par timer inden operationen finder sted.   Når du ankommer til klinikken vil du blive tilbudt forskellig medicin inden operationen, der kan hjælpe dig på forskellig vis. Dette kaldes for præmedicinering.

 

Vejledning efter operation

Vejledning efter operation

Efter operationen
Efter operationen i munden skal såret have fred og ro til at hele. Hævelse og smerter er ikke unormalt, og der kan også komme misfarvning af huden – ligesom et ”blåt mærke”. Hvis De har fået fjernet visdomstand, kan gabeevnen være nedsat i nogle dage. Nedenstående generelle forholdsregler kan hjælpe i de fleste tilfælde.

På selve dagen
Vent med at spise før bedøvelsen er væk, da man kan bide sig i tunge, læbe og kind. Hold Dem i ro, undgå hård fysisk anstrengelse, og lad være med at pille i såret.

Søvn
Husk smertestillende tabletter, inden De skal sove første døgn. Brug eventuelt en ekstra hovedpude, så hovedet ligger højt.

Hævelse
Kun de færreste slipper for hævelse i det opererede område. Det er en normal reaktion og ikke udtryk for betændelse. Ispose kan anvendes lokalt over hævelsen det første ½ døgn efter operationen. Hævelsen vil være størst dagene efter indgrebet men aftager normalt igen på 3. – 4. dagen. Hvis hævelsen – efter nogle dage – pludselig tiltager, samtidig med stigende temperatur, så kan der være tale om begyndende infektion, og De skal kontakte klinikken eller eventuelt egen læge.

Smerter
Når bedøvelsen er væk, kan der komme ømhed og nogen smerter. Det er bedst og behageligst at undgå smerter, så tag 2 tabletter paracetamol á 0,5 g (panodil, pamol, pinex el. lign.) inden lokalbedøvelsen holder op og fortsæt med at tage 2 tabletter 3-4 gange dagligt, hvis nødvendigt. Følg altid vores eller medicinpakkens anvisninger! Hvis man tager medicinen forkert eller tager for meget af den kan de give varige skader. Recept på smertelindrende medicin kan være udleveret, og bør anvendes som anført på recepten eller anvist fra klinikken på udleveret folder. Kommer der alligevel stærke smerter, bør man kontakte klinikken. Så vil vi forsøge at afhjælpe symptomerne og evt. ændre medicineringen.

Mad
Husk at spise alle måltider og spis gerne rigeligt. Kroppen bruger energi på at hele såret. Spis blød, evt. flydende, tempereret eller kold mad det første døgn.

Blødning
Det er helt normalt, at der den første dag vil sive lidt blod fra såret. Det kan se værre ud end det er, fordi blodet blander sig med spyttet. Lad være med at skylle munden den første dag efter indgrebet, det vil kun fremprovokere en efterblødning. Regulær blødning kan i visse tilfælde stoppes, hvis man bider sammen på et stykke gaze eller lignende, i 15 til 20 minutter. Sid ned med hovedet højt (over hjertets niveau) og læg en ispose på til køling. Standser blødningen ikke herefter, kontaktes klinikken eller eventuelt skadestuen.

Mundskylning
For at holde såret rent , kan der skylles med desinficerende mundskyllevæsker (0,1 % Clorhexidin, Hibitane, Hexoral, corsodyl) 2 gange dagligt i 3-5 dage. Disse kan købes på apoteket (håndkøb). Mundskylning bør undgås de første timer efter operationen. Det er vigtigt at holde munden ren. En uren mund giver større risiko for infektion i såret. Husk derfor at børste tænderne normalt, men pas på ikke at børste nær ved såret (da dette kan rives op). Lad være med at bruge mundskyl lige før eller lige efter tandbørstning, for tandpasta ophæver den bakteriedræbende virkning af klorhexidin.

Suturfjernelse og kontrol
Der vil sædvanligvis blive fjernet suturer (tråde) på 5-7 dagen hvor helingen også kontrolleres. Du vil få en aftale til dette efter operationen hos vores receptionist. Særlige forhold Udover ovennævnte generelle forhold der gælder for de fleste operationer i mundhulen, kan særlige forhold gælde I Deres tilfælde. I sådanne tilfælde vil vi gøre opmærksom på det umiddelbart efter operationen. Kontaktinformation Såfremt De har spørgsmål eller forhold De ønsker at konferere med klinikken, så er De velkommen til at kontakte os på tlf. 54 43 43 03. Har du spørgsmål efter din operation er du altid velkommen til at kontakte os.