Tandregulering

Tandregulering

Tandregulering

Hos Specialtandlægerne ved Farøbroerne tilbydes tandregulering til børn, unge og voksne.

Alle tandregulerings-behandlinger udføres på et fagligt evidensbaseret grundlag, dvs. med baggrund i den nyeste videnskabelige litteratur af Specialtandlæge i Ortodonti Louise Barnechow.

Vi lægger vægt på kommunikation og faglighed.

Alle tandreguleringsbehandlinger er forudgået af en grundig analyse af kæbe- og tandstilling, samt æstetiske og funktionelle forhold. Herudfra lægges en individuel behandlingsplan. Inden tandreguleringsbehandlingen påbegyndes gennemgås behandlingsplanen på en forståelig måde således du er velinformeret og klar over behandlingsforløbet.

Vi anvender alle typer bøjler: aftagelige bøjler (f.eks. ganebøjle), faste bøjler (togskinner) synlige eller usynlige (togskinner på bagsiden af tænderne (Incognito) eller usynlige plastskinner (Invisalign)). Valgt af bøjle tilpasses dit ønske som patient.

Der kan være mange grunde til at få rettet sine tænder, funktionelle, æstetiske, forbehandling til kroner og broer samt implantater.

Hos Specialtandlægerne ved Farøbroerne søger vi altid efter at opnå det optimale resultat, og lægger vægt på både funktion og æstetik.

Du er velkommen til at henvende dig for en uforpligtende konsultation, eller du kan blive henvist af din egen tandlæge.

 

Voksne

Tandregulering på voksne

Det er aldrig for sent at få rettet tænder. Men det kræver et sund tandsæt. Tænderne flytte sig hele livet og tandstillingen kan ændres med alderen. Derfor kan behov for tandregulering også opstå hos voksne.

Har du haft parodontose har du måske oplevet tænderne har flyttet sig. Måske har din tandlæge anbefalet dig implantater, kroner og broer og har i den forbindelse brug for at tænderne rettes op inden.

Behovene kan være æstiske såvel som funktionelle eller en kombination. Hos Specialtandlægerne ved Farøbroerne tager vi altid udgangspunkt i dine behov og ønsker samt funktion og æstetisk. Bøjler behøver ikke at være synlige, men kan placeres på bagsiden af tænderne, så de ikke kan ses. Det kan være gennemsigtige skinner eller togskinner, som er mindre synlige (tandfarvede).

Varigheden af tandreguleringsbehandlingen er individuel og afhænger af tandstillingsfejlen, kæbernes placering samt den individuelle reaktion på tandflytningen. Men generelt ligger behandlingstiden på 12-24måneder.

Når man får rettet tænder som voksen, må man påregne et begrænset brug af holdebøjlen livslangt, for at sikre behandlingsresultatet. Holdebøjlen består oftest af en tråd, der er pålimet fortændernes bagside samt en gennemsigtig aftagelig skinne, der typisk anvendes om natten.

Det er altid en individuel vurdering, hvor meget og hvor lang tid holdebøjlerne skal anvendes. Du kan altid henvende dig for en konsultation og høre nærmere om mulighederne for tandregulering for lige netop dit tandsæt.

 

Børn & unge

Tandregulering Børn og Unge

Tandreguleringsbehandling på børn og unge består ofte i at benytte sig af barnets vækst. I disse tilfælde anvendes ofte aftagelige bøjler, som kan være med til at guide kæbernes vækst. Efterfølgende kan fast bøjle være nødvendig for at korrigere det sidste af tandstillingsfejlen.

Dermed er der ofte en fase med aftagelige bøjle efterfulgt af fast bøjle (togskinner). Efter den aktive del af tandreguleringsbehandlingen, skal tandstillingen og evt. kæberne fastholdes i den nye position. Dette kan gøres med en tynd tråd på bagsiden af tænderne (tråden er ikke synlig) og med en ganebøjle eller gennemsigtig skinne til natbrug. Hos Specialtandlægerne ved Farøbroerne følger vi behandlingsresultat typisk et år, uden ekstraberegning. Det er også muligt på børn, at benytte mindre synlig bøjler fx tandfarvede togskinner eller helt usynlige bøjler (togskinner på bagsiden af tænderne eller gennemsigtige skinner).

Er den unge mellem 16-18år og falder tandstillingsfejlen ind under Sundhedsstyrelsens retningslinier for Tandregulering er tilskud 100 %. Er barnet/den unge under 16 år og falder barnets/den unges tandstillingsfejlen ind under Sundhedsstyrelsens retningslinier for Tandregulering er tilskud fra kommunen 65%, dvs man selv skal betales 35% af behandlingens pris. Vælger du dit barn skal reguleres i privat regi og falder tandstillingsfejlen ind under Sundhedsstyrelsens retningslinier for Tandregulering, skal dit barn også gå til privat tandlæge for undersøgelse og eventuel behandling. Her er tilskuddet også 65% for barnet optil 16 år og mellem 16-18år er det 100%.

Selvom dit barn ikke er tilbudt tandregulering i kommunalt regi er det forsat muligt at få tænderne rettet, hvis der er ønske om dette, dog for egen regning. Har du spørgsmål angående dit barns tandstilling er du velkommen til at henvende dig for en konsultation og uvildig rådgivning.

 

Bøjletyper

Bøjletyper

Aftagelig bøjle
Aftagelige bøjler anvendes typisk på børn og unge i vækst, hvor væksten udnyttes og kæbernes vækst guides. De er altid fremstillet individult og til tandstillingsfejlen, så de korrigerer tandstillingsfejl og kæbeafvigelse.

Fastsiddende bøjle
Fastsiddende bøjle, i folkemunde kaldet togskinner, består af små metallåse om limes fast på tændernes yderside. I låsene sidder en metalbue, som tænderne flyttes langs. Denne bøjletype anvendes typisk for at finjustere tandstilling og sammenbid på børn og unge efter en fase med aftagelig bøjle. Den fastsiddende bøjle anvendes også på voksne og er den mest præcise og velegnede metode til at flytte tænderne med. Man skal vænne sig til at have bøjle på. Det er meget individuelt, hvor lang tid dette tager. Typisk vænner børn og unge sig hurtigere til det end voksne, men generelt tager tilvænningen omkring en uge.

Tandfarvet/hvid fastsiddende bøjle
Låsene som limes på tænderne er tandfarvede og dermed mindre synlige end metallåsene. De tandfarvede fastsiddende låse er typisk fremstillet i keramik. Metalbuen kan også være hvid, hvilket gør den fastsiddende udvendige bøjle mindre synlig og acceptabel at gå med.

Usynlig bøjle
Der findes to typer af usynlige bøjler. Den ene er aftagelig og den anden er fastsiddende på tændernes bagside. Den usynlige aftagelige bøjle, består af tynde gennemsigtige plastskinner, som skal skiftes ca. hver anden uge. Den anvendes typisk til at korrigere mindre tandstillingsfejl. Det anbefales du får vurderet dit tandsæt af en specialtandlæge i ortodonti inden tandreguleringsbehandling påbegyndes for at undgå bivirkninger.

Den fastsiddende usynlige bøjle, består af metallåse som limes på bagsiden af tænderne. Metallåsene er fuldstændig individuelt fremstillet til dit tandsæt. Metallåsene er alle fremstillet i guld og er dermed nikkelfri. Den fastsiddende indvendige bøjle er meget præcis og kan rette tænderne perfekt, ligesom den fastsiddende udvendige bøjle.

Man skal vænne sig til at have bøjle på. Det er meget individuelt hvor lang tid det tager, men de fleste vænner sig til bøjlen i løbet af 1-2 uger. Tungen kan blive lidt øm i begyndelsen af behandlingen.

Prisen for behandling med den fastsiddende indvendige usynlige bøjle er lidt dyere end med den fastsiddende udvendige bøjle.

Andre hjælpemidler i forbindelse med tandreguleringsbehandling
I forbindelse med nogle tandstillingsfejl, er det nødvendigt at anvende andre hjæpemidler som led i bøjlebehandlingen. Det drejer sig som små skruer, som skrues ind i kæbeknoglen. Hertil kan man forbinde bøjlen og dermed opnå den ønskede effekt uden de bivirkninger der ellers kan forekommende på resten af tandsætte. Dette kaldes skeletal forankring.

Når den lille skrue skal indsættes sker det under lokalbedøvelse. Det kan spænde lidt når skruen indsættes, men ellers er der ikke nogen symptomer forbundet med at have skeletal forankring. Skruen skal holdes ren og børstes. Skruen fjernes med overfladebedøvelse eller under lokalbedøvelse.

 

Tandstillingsfejl

Tandstillingsfejl

Siden er under udarbejdelse

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvordan kommer jeg i gang?

Du er velkommen til at kontakt os direkte og få en uforpligtende konsultation og samtale om dine evt. behandlingsmuligheder. Du kan også få din tandlæge til at henvise dig via denne hjemmeside.

En konsultation koster 600kr. Her taler vi om, hvad du ønsker og forventer til behandlingsresultatet og til os. Din tandstilling vil blive gennemgået, mulighederne for tandregulering og hvilken bøjletype der er mest velegnet til din tandstilling samt mest faglig forsvarlig. Du vil også få udleveret et overslag på tandreguleringsbehandlingen.

Ønsker du tandregulering, optages studiemateriale i form af aftryk af tandsættet, røntgenbilleder af tænder og hoved samt fotos. Det er nødvendigt for endelige diagnoser og den endelige behandlingsplan, da dette kræver grundig analyse og gennemgang af ansigtskelet, funktion og æstetisk.

Alle behandlingsplaner og behandlinger udføres af Specialtandlæge Louise Barnechow. Information er grundlæggende for Specialtandlægerne ved Farøbroerne. Det er vigtigt du føler dig velinformeret og er klar over, hvad der skal ske.

Når behandlingsplanen gennemgås, får du også et økonomisk overblik over behandlingen og der laves en honoraraftale. Honoraraftalen omfatter hele behandlingen, holdebøjler og efter behandlingens afslutning de efterfølgende kontrolbesøg. Honoraraftalen udformes typisk med en betaling ved behandlingsstart på omkring 30 % af behandlingens pris. Efterfølgende afdrages i rater pr kvartal eller pr måned under den aktive del af behandlingen.

 

Information til dig

Information til dig

At få bøjle på tænderne kræver tilvænning og de fleste har vænnet sig til bøjlen i løbet af 1-2 uger. Det gør ikke ondt at få selve bøjlen på, ej heller at være til kontrol af bøjlen.

Den første uge efter bøjlen er påsat skal læber, slimhinde, evt. tunge og gane vænne sig til den og der vil ofte forekomme ømhed i tænderne. Den fastsiddende bøjle kan falde af tænderne, og specielt klæbrige og hårde fødeemner kan ødelægge bøjlen. Derfor anbefales det at undgå karameller, vingummi, lakrids og andet klæbrigt. Hårde fødemner bør også undgås eller skæres i mindre stykker. Dog kan sukkerfrit tyggegummi godt tygges.

Når man har fastsiddende bøjle på tænderne (togskinner) skal man være opmærksom på at der meget nemt sætter sig madrester og bakterier på tænderne og omkring bøjlen. Derfor er det vigtigt med omhyggelig og optimal rengøring af bøjlen, tænderne og tandkød, da der ellers kan opstå caries (huller i tænderne), tandkødsbetændelse og parodontose.

Efter bøjlen er påsat instrueres du grundigt i hvordan du skal holde dine tænder rene. Du skal indstille dig på at tandbørstningen tager længere tid. I forbindelse med tandflytningerne, kan der forekomme afrunding og afkortning af tandrødderne. Dette kontrolleres ved at tage røntgenbilleder af fortænderne. Bevares tandsættes sundt, har afkortningen normalt ingen betydning. Nogle tandsæt er disponerede for rodafkortninger. Dette bliver afklaret inden behandlingen påbegyndes, så evt. forholdsregler kan tages.